Beyers Galaxy, het systeem van de toekomst.

Veelzijdig, compleet, perfect afgestemd op de behoeften van uw duiven en uiterst eenvoudig te gebruiken, dat zijn de basisprincipes van onze Galaxy mengelingen. Toen we startten met de ontwikkeling van de Galaxy mengelingen waren we op zoek naar mengelingen die voorzagen in de behoeften van de moderne sportduif, die een steeds hogere belasting te verduren krijgt. Uit onze praktijktesten is gebleken dat we in ons streven geslaagd zijn en we voor veel melkers een uiterst eenvoudig voersysteem hebben weten samen te stellen, dat makkelijk tot resultaat leidt, zowel in de kweek- als het sportseizoen en de rui.

Galaxy Mengelingen

Deze categorie is leeg.